Nieuwe opzet opleiding

Voorjaar 2021 zullen wij een nieuwe opzet gaan introduceren. Volgen studenten nu nog individuele lesdagen in Soest, vanaf januari 2021 zal dat allemaal centraal kunnen plaatsvinden.

De theorielessen zullen gecombineerd worden met de opleidingen welke wij nu geven in Hoevelaken en de praktijklessen zullen worden gehouden bij manege Nieuw Eldorado in Soest. Door deze opzet blijven we de mogelijkheid behouden om eventueel op individuele basis studenten te kunnen begeleiden in hun studie.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om studie uren in te kopen welke via skype kunnen worden gevolgd en dus 1:1 zullen zijn voor een zo hoog mogelijke efficiƫntie.

Een vast gegeven is dat studenten een minimaal aantal onderzoeken dienen in te leveren welke gecorrigeerd worden, dit verloopt volledig digitaal. Het aantal onderzoeken wat uitgevoerd dient te worden is afhankelijk van de studievoortgang van elke individuele student.

Een eindtoets welke we 1 x per jaar centraal zullen organiseren bepaalt uiteindelijk samen met de resultaten van je onderzoeken of je het certificaat zult krijgen. Download hieronder de brochure voor meer informatie