Language selection

Nieuwe opzet opleiding

Voorjaar 2020 zullen wij een nieuwe opzet gaan introduceren. Volgen studenten nu nog lesdagen in Soest, straks zal dat allemaal gewoon thuis kunnen plaatsvinden. Je kunt dan in je eigen tempo studeren en de studiemodules per module aankopen. Dit houdt in dat je zelf kunt bepalen hoelang of kort je over de opleiding gaat doen. Er zullen ca 15 video’s komen met lesstof wat tevens het voordeel biedt dat ook de kosten makkelijk verdeeld kunnen worden over een langere tijd. Al naar gelang jouw voorkennis wordt bepaald welke module’s je zult moeten aanschaffen om die stof te beheersen.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om studie uren in te kopen welke via skype kunnen worden gevolgd en dus 1:1 zullen zijn voor een zo hoog mogelijke efficiƫntie.

Een vast gegeven is dat studenten een minimaal aantal onderzoeken dienen in te leveren welke gecorrigeerd worden, dit verloopt volledig digitaal. Een eindtoets welke we 1 x per jaar centraal zullen organiseren bepaalt uiteindelijk samen met de resultaten van je onderzoeken of je het certificaat zult krijgen.

Nadere informatie zal spoedig op deze site te lezen zijn.