Nieuwe opzet opleiding

Voorjaar 2021 zullen wij een nieuwe opzet gaan introduceren. Volgen studenten nu nog individuele lesdagen in Soest, vanaf januari 2021 zal dat allemaal via ZOOM kunnen plaatsvinden.

De theorielessen anatomie zullen zoveel mogelijk gecombineerd worden met de opleidingen welke wij nu geven in Hoevelaken en Soest, en de praktijklessen zullen worden gehouden bij manege Nieuw Eldorado in Soest. Door deze opzet blijven we de mogelijkheid behouden om op individuele basis studenten te kunnen begeleiden in hun studie.

In onderstaande brochure staat aangegeven hoe een en ander is georganiseerd in het eerste jaar

Een vast gegeven is dat studenten een minimaal aantal onderzoeken (100) dienen in te leveren welke gecorrigeerd worden, dit verloopt volledig digitaal. Het aantal onderzoeken wat uitgevoerd dient te worden is afhankelijk van de studievoortgang van elke individuele student.

Een eindtoets welke we 1 x per jaar centraal zullen organiseren bepaalt uiteindelijk samen met de resultaten van je onderzoeken of je het certificaat zult krijgen. Download hieronder de brochure voor meer informatie